venac
Consultancy voor bouw- en zaalakoestiek

VENAC

Een comfortabele akoestiek voor bouw en zalen in de praktijk.

Activiteiten

VENAC geeft u optimale akoestische prestaties en comfort door pragmatische adviezen, gedetailleerde akoestische studies en begeleiding.

Bouwakoestiek

Bouwakoestiek

In overleg met de ontwerpers en de opdrachtgever zet VENAC een leidraad uit van akoestische prestaties die het akoestisch comfort optimaal moeten verzekeren. Isolatie van luchtgeluid, beheersen van contactgeluid en trillingen, isolatie van gevels, enz…

Zaalakoestiek

Zaalakoestiek

VENAC beluistert en geeft u een helder beeld van de akoestische respons van een zaal (nagalm, spraakverstaanbaarheid, enz…) nog voor de zaal gebouwd of afgewerkt is. Absorptie, reflectie, geluidsverdeling, spraakverstaanbaarheid, … zijn allemaal factoren die in een samenspel voor een aangename zaalakoestiek moeten zorgen.

Industrie

Installatie geluid

Om de meest complexe situaties voor onder andere industriële geluidsbronnen tot in detail te analyseren gebruikt VENAC virtuele 3D modellen. Op deze manier kan er al zeer vroeg in het ontwerpproces ingegrepen en bijgestuurd worden zodat geluidshinder en overlast vermeden wordt.

ripple_waves_bee

Trillingshinder

VENAC heeft een zeer ruime ervaring in het actief en passief beheersen van trillingen. Bij een actieve trillingsisolatie wordt de overdracht van trillingen naar de omgeving beperkt aan de bron: bvb. plaatsen van machines op anti-trillingssteunen. Bij een passieve trillingsisolatie wordt er voor gezorgd dat trillingen die aanwezig zijn in de omgeving slechts in beperkte mate worden overgedragen : bvb. naar gebouwen in de buurt van of zelfs op spoorwegconstructies.

Nieuws

COVID-19

Volgend op de verregaande maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad deze avond heeft aangekondigd, neemt VENAC vanaf 18/3 gas terug en werken mijn medewerkers en ikzelf van uit het home-office om […]

Read More

Navo hoofdkwartier

Zo ging de bouw van het nieuwe hoofdkwartier van de Navo in Evere in zijn werk. VENAC verzorgde het globale akoestische concept van het project, van ontwerp tot uitvoering.  

Read More

Tivoli Green City

In samenwerking met citydev.brussels realiseert PARBAM de tweede fase van het project Tivoli GreenCity, een voorbeeldproject van duurzame stadsontwikkeling gelegen in een perimeter bepaald door de Molenbeekstraat, de de Wautierstraat, de Tivolistraat […]

Read More

CONTACT

    captcha