studie

Akoestische studies

In overleg met de ontwerpers en de opdrachtgever wordt een leidraad uitgezet van akoestische prestaties die het akoestisch comfort moeten verzekeren. Complexe problemen worden hierbij herleid naar de essentie en worden gedefinieerd als Akoestisch Concept.

Pragmatische oplossingen en praktische uitvoeringsprincipes worden gedetailleerd omschreven en begeleid met schetsen en principeplannen. Duurzaamheid, eenvoud en budget worden hierbij steeds in het achterhoofd gehouden.

Waar nodig wordt een schaalmodel van het ontwerp uitgewerkt in 3D om gericht en concreet advies te leveren waarbij onzekerheden tot een minimum herleid worden.