Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit van Minister Céline Tellier is VENAC sinds 8 november 2019, bijkomend aan de erkenning binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nu ook erkend als akoestisch adviseur in Wallonië voor het uitvoeren van akoestische controlemetingen, akoestische studies met betrekking tot het naleven van de uitbatingsvoorwaarden van inrichtingen die onderhevig zijn aan de milieuvergunning volgens het decreet van 11 maart 1999 en het opmaken van strategische geluidskaarten volgens het besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2004.